تاثیر رکود اقتصاد چین بر کاهش درآمد اپل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاثیر رکود اقتصاد چین بر کاهش درآمد اپل

خبر کوتاه

رکود اقتصاد چین شرکت اپل را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اپل پیش بینی کرده است که برای نخستین بار در ۱۳ سال گذشته درآمدش با کاهش روبرو خواهد شد.

با این حال، اپل در سه ماهه اول سال مالی اش ۷۴.۸ میلیون آیفون فروخته که در مقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته با ۷۴.۵ میلیون تنها اندکی بهبود داشته است.