گوگل مالیاتهای معوقه خود در بریتانیا را می پردازد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گوگل مالیاتهای معوقه خود در بریتانیا را می پردازد

شرکت گوگل ۱۳۰ میلیون پوند بابت مالیاتهای معوقه طی ده سال گذشته به نهادهای مالیاتی بریتانیا می پردازد.

براساس توافق حاصله بین مقامات مالیاتی این کشور و مسئولان شرکت گوگل، این کمپانی برای تنظیم و قاعده مند کردن وضعیت مالیاتی خود طی سالهای گذشته باید این مبلغ را پرداخت کند.

گوگل از جمله شرکتهای بزرگی است که با تعیین دفتر مرکزی خود در ایرلند، یعنی جایی که قوانین مالیاتی سختگیرانه ای برای کمپانی ها در نظر نمی گیرد، از پرداخت میلیونها پوند مالیات سرباز زده است. این امر باعث خشم بسیاری از صاحبان مشاغل و شرکتهای کوچک در بریتانیا شده است که بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف پرداخت مالیات می شود.

شرکت گوگل در سال ۲۰۱۳ با حجم کلی معاملات خود معادل ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون پوند تنها ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار پوند مالیات پرداخته است.