چراغ سبز پارلمان تاجیکستان به تداوم حکومت امامعلی رحمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چراغ سبز پارلمان تاجیکستان به تداوم حکومت امامعلی رحمان

خبر کوتاه

پارلمان تاجیکستان روز جمعه تغییراتی را در قانون اساسی این کشور تصویب کرد که بر اساس آن امامعلی رحمان، رئیس جمهوری این کشور می تواند همچنان و تا هرزمان که بخواهد، بر مسند قدرت باقی بماند.

امامعلی رحمان که بیش از بیست سال است رئیس جمهوری تاجیکستان است، ماه گذشته نیز لقب «رهبر ملت» را دریافت کرد.