آیا شما در فهرست «یک درصد ثروتمند جهان» هستید؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا شما در فهرست «یک درصد ثروتمند جهان» هستید؟

بر اساس تازه ترین گزارش منتشرشده درباره اختلاف طبقاتی در جهان، یک درصد مردم جهان معادل ثروت نود و نه درصد بقیه جهان را در اختیار دارند.

نهاد خیریه آکسفام با انتشار این خبر که بر مبنای گزارشی است که حدود سه ماه پیش موسسه مالی «کردیت سوئیس» منتشر کرد، از رهبران جهان که قرار است در هفته جاری در داووس سوئیس گرد هم بیایند خواست که چاره ای برای فاصله روزافزون بین فقیر و غنی بیاندیشند.

بر اساس گزارش منتشر شده، افرادی که ثروت و دارایی معادل ۶۸ هزار دلار داشته باشند در بین ده درصد ثروتمند جهان قرار دارند. برای این که فردی یکی از افراد حاضر در فهرست یک درصد ثروتمندان جهان باشد، به دارایی معادل ۷۶۰ هزار دلار یعنی حدود دو و نیم میلیارد تومان نیاز دارد.

این گزارش نشان می دهد که در پانزده سال گذشته به طور تقریبا مستمر، ثروتمندان ثروتمندتر شده اند و فقیران فقیرتر. در سال جاری، ثروت پنجاه درصد جمعیت جهان که کمترین درآمد را دارند معادل دارایی ۶۲ نفر است که در صدر فهرست ثروتمندان قرار دارند. ثروت ۶۲ ثروتمند اول جهان در پنج سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است.

گزارش اخیر آکسفام از وجود مناطق موسوم به «بهشت مالیاتی» انتقاد می کند. به گفته این گزارش حدود سی درصد ثروت آفریقا با انگیزه فرار از پرداخت مالیات، در خارج از این قاره نگهداری می شود که این مساله باعث از دست رفتن حدود ۱۴ میلیارد دلار درآمد مالیاتی برای کشورهای این قاره شده است.