نخست وزیر صربستان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخست وزیر صربستان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام است

*خبر کوتاه

السکاندار ووچیچ، نخست وزیر صربستان از آمادگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور خبر داد. وی این انتخابات را برای تشکیل یک دولت قوی به منظور آماده کردن این کشور برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۰ ضروری دانست. تاکنون بررسی دو فصل از فصول مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیۀ اروپا آغاز شده است.

حزب صرب برای پیشرفت که حزب حاکم در این کشور است در حال حاضر ۱۵۸ کرسی از پارلمان را در اختیار دارد و نخست وزیر این کشور امیدوار است در انتخابات زودهنگامی که برگزار می شود مجددا قدرت را برای چهار سال آینده به دست بگیرد.

السکاندار ووچیچ در ماه مارس ۲۰۱۴ به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد و دورۀ نخست وزیری وی در سال ۲۰۱۸ به پایان می رسد. در صورتیکه این انتخابات زودهنگام برگزار شود، شانس پیروزی حزب وی برای چهار سال آینده بیشتر از احزاب دیگر است و در گذر این کشور به اتحادیۀ اروپا می تواند همچنان به در دست داشتن قدرت در صربستان امیدوار باشد.

برای اینکه این انتخابات زودهنگام در صربستان برگزار شود رئیس دولت باید استعفا بدهد یا اینکه رئیس جمهوری صربستان پارلمان را منحل کند.