سازمان ملل از «تجاوز جنسی گسترده» به زنان در بروندی خبر داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سازمان ملل از «تجاوز جنسی گسترده» به زنان در بروندی خبر داد

گزارش جدید سازمان ملل از کشور آفریقایی بروندی حاکی از تجاوز جنسی گسترده نیروهای دولتی به زنان است.

بنا به گزارشی که سازمان ملل متحد درباره جنگ داخلی بروندی منتشر کرده است، نیروهای امنیتی این کشور در جریان جستجوی خانه ها برای یافتن مخالفان دولت، به طور گسترده و سازمان یافته به زنان تجاوز می کردند.

بنا به این گزارش، نیروهای امنیتی همچنین شمار زیادی از مردان جوان را ربوده اند یا آنها را شکنجه کرده اند.

روپرت کالویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد می گوید: «این فرض که نژاد قربانیان هم در تجاوزها نقش داشته است پس از آن قوت گرفت که یکی از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته است گفته است که فرد متجاوز به او گفته بود که این تجاوز بهای توتسی بودن او است. یک شاهد دیگر گفته است که افراد توتسی به طور سازمان یافته کشته می شدند. در برخی از مناطق پایتخت، به شهادت شماری از شاهدان، تصمیم گیری درباره بازداشتها عمدتا بر اساس نژاد افراد صورت می گرفت.»

در نیم قرن گذشته کشور بروندی شاهد درگیری خونین بین توتسیها و هوتوها بوده است.

موج جدید ناآرامی ها در این کشور حدود هفت ماه قبل و پس از آن آغاز شد که نظامیان تلاش کردند کودتا کنند.

به گزارش سازمان ملل متحد در درگیریهای اخیر بروندی دست کم ۲۵۰ نفر کشته شده اند و بیش از دویست هزار نفر به کشورهای همسایه فرار کرده اند.