تجمع زنان در کلن در اعتراض به تعرض های جنسی شب سال نو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تجمع زنان در کلن در اعتراض به تعرض های جنسی شب سال نو

صدها زن روز شنبه با تجمع در برابر کلیسای جامع شهر کلن آلمان اعتراض خود را به تعرض های جنسی شب سال نو در این شهر نشان دادند. حاضران در این تجمع پلاکاردهایی به همراه داشتند که بر روی آنها عباراتی در دفاع از تردد آزادانه زنان درج شده بود.

یکی از ساکنان کلن گفت: «می خواهیم بگوییم که ما رفت و آمد آزادانه در کلن را متوقف نمی کنیم علیه سوءاستفاده از زنان و خشونت های جنسی از طرف هر کس اعتراض داریم.»

دیگری نیز افزود: «من برای حمایت از جامعه ای آرام اینجا آمده ام. جامعه ای که مردم٬ زنان و مردان بتوانند آزادانه٬ با اطمینان و با شادی در آن زندگی کنند. این موضوع در شب سال نوی امسال اتفاق نیافتاد و برای آن باید مبارزه کنیم.»

در گوشه دیگر از کلن نیز صدها تن از هواداران جنبش ملی گرای پگیدای در اعتراض به سیاست درهای باز دولت و ورود پناهجویان به این کشور تظاهرات کردند. از سوی دیگر دسته ای از موافقان سیاست های مهاجرتی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به طور جداگانه دست به تظاهرات زدند.

بیش از ۱۰۰ زن از اینکه در شب سال نو توسط گروه هایی مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند به پلیس شکایت کرده اند.

از ۳۲ مظنون به تعرض جنسی ۲۲ نفرشان پناهجویانی هستند که به تازگی وارد آلمان شده اند.