نجات دشوار ماهیگیران نروژی

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
نجات دشوار ماهیگیران نروژی

خبر کوتاه

امدادگران نروژی با کمک بالگردهای ویژه توانستند جان پنج ماهیگیر را در شمال این کشور نجات بدهند. قایق این ماهیگیران بر اثر طوفان در سواحل مجمع الجزایر لوفوتن غرق شد، اما خود آنها نجات یافتند. عملیات نجات این بالگردهای نروژی در نوع خود بی سابقه بوده است.