جشنهای سال نوی میلادی در شهرهای مختلف جهان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جشنهای سال نوی میلادی در شهرهای مختلف جهان

مردم در شهرهای مختلف جهان با روشهای متفاوتی به استقبال سال نوی میلادی رفتند.

پاریس
هزاران پاریسی و گردشگر که در خیابان شانزه لیزه مراسم آغاز سال نوی میلادی را جشن گرفتند، تلاش کردند دست کم برای ساعاتی اتفاقات ناخوشایند ماه های اخیر را فراموش کنند.

مراسم سال نوی امسال در پاریس بدون آتش بازی برگزار شد و به جای آن نورافشانی طاق پیروزی شهر مرکز توجه بود.

لندن
در شهر لندن مثل همیشه کناره رود تیمز و چرخ و فلک موسوم به «شهر لندن» همه چشمها را به خود خیره کرده بود.

برلین
با آغاز سال نوی میلادی هشت دقیقه آتش بازی بی وقفه آسمان شهر برلین را بر فراز «دروازه براندنبورگ» کاملا روشن کرد.

مسکو
مراسم سال نوی میلادی در مسکو در کناره رود مسکوا برگزار شد. هزاران نفر هم شاهد آتش بازی بر فراز کاخ کرملین بودند.

نیویورک
در نیویورک هم مثل هر سال توپ کریستال شش تنی طبق سنتی صد ساله یک دقیقه مانده به اول ژانویه آرام آرام پایین آمد و به حدود نیم میلیون نفری که در مراسم آغاز سال نو شرکت کرده بودند، خبر از آمدن سال جدید داد.

ریو دو ژانیرو
ساحل گرم شهر ریودوژانیروی برزیل در نیمکره جنوبی، بهترین مکان برای کسانی بود که می خواستند به دور از سرمای زمستان به استقبال سال جدید بروند.