«پگیدا» ناخواسته به پناهجویان کمک می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«پگیدا» ناخواسته به پناهجویان کمک می کند

خبر کوتاه

شرکت آمریکایی آمازون اعلام کرده درآمد حاصله از فروش یک قطعه موسیقی را برای کمک به پناهجویان اختصاص می دهد. این قطعه موسیقی توسط جنبش پگیدا روی سایت اینترنتی این شرکت به فروش رفته است.

در ماههای اخیر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به خاطر پذیرش شمار زیادی از پناهجویان مورد انتقاد سخت جنبش پگیدا قرار گرفت.