سالی که گذشت در ۲۰۹ ثانیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سالی که گذشت در ۲۰۹ ثانیه

سالی که گذشت سال پر حادثه ای بود. کدام سال نبود؟ این سال برای عده ای با خاطره تلخ کشتار داعش در قلب اروپا در یادها می ماند. یا شاید برای بسیاری توافق ایران و قدرتهای جهانی بر سر برنامه بحث برانگیز هسته ایش مهمترین اتفاق سال باشد. در پایان این سال نشست جهانی تغییرات اقلیمی در پاریس برگزار شد و توافقنامه جامع آن برای عده ای خوشبینیهایی مبنی بر بهتر شدن وضعیت محیط زیست جهان ایجاد کرد. پناهجویانی که از سوریه و کشورهای جنگزده دیگر روانه اروپا شدند سوالهای جدیدی را پیش روی سیاستمداران و مردم این قاره قرار داد.

روایت تصویری این اتفاقات را در ویدیوی زیر تماشا کنید: