آتش فشان کولیما باز هم فوران کرد

آتش فشان کولیما باز هم فوران کرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه آتش فشان کولیما که به نام «آتش» معروف است، در مکزیک بازهم فعال شده و هزاران تن گاز و خاکستر از دهانۀ این آتش فشان به آسمان فوران می کند

خبر کوتاه

آتش فشان کولیما که به نام «آتش» معروف است، در مکزیک بازهم فعال شده و هزاران تن گاز و خاکستر از دهانۀ این آتش فشان به آسمان فوران می کند. مسئولان کمیتۀ حوادث طبیعی مکزیک می گویند ارتفاع ستون گاز و خاکستر این آتش فشان طی دو فوران در روز دوشنبه به بیش از دو هزار متر رسیده است.

آتش فشان کولیما طی سال گذشته و از ماه ژوییه به اینسو چند بار فعال شده است. با اینحال مسئولان این شهر می گویند فعالیت این آتش فشان تا به اینجا برای ساکنان مناطق اطراف آن تهدیدی محسوب نمی شود.

در مکزیک بیش از ۳۰۰۰ آتش فشان وجود دارد و از این میان ۱۳ آتش فشان از جمله کولیما فعال هستند اما هیچکدام تاکنون بجز گاز و خاکستر، فوران مواد مذاب نداشته اند.

مطالب مرتبط