کسری بودجه بی سابقه در عربستان سعودی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کسری بودجه بی سابقه در عربستان سعودی

کسری بودجه دولتی عربستان سعودی در سال جاری میلادی حدود صد میلیارد دلار اعلام شد.

کاهش قیمت بی سابقه نفت و درگیری همزمان عربستان در جنگ در یمن و جنگ علیه داعش مهمترین دلیل این کسری بودجه بی سابقه است.

در اولین گزارش مالی که عربستان تحت پادشاهی ملک سلمان اعلام کرده، درآمدهای دولتی پانزده درصد کمتر از پیش بینی ها بوده است. این در حالی است که هزینه های دولتی سیزده درصد بیش از پیش بینیها بود.

دولت این کشور برای جبران کسری بودجه مالیات جدیدی را معرفی کرده و از کاهش یارانه برای سوخت خبر داده است.

به گفته مقامهای دولتی امکان دارد که قیمت سوخت تا حدود پنجاه درصد افزایش پیدا کند.

قیمت نفت از بشکه ای حدود ۱۲۵ دلار در سال ۲۰۱۲ میلادی به زیر ۴۰ دلار کاهش پیدا کرده است و این مساله بر روی اقتصاد متکی به نفت عربستان سعودی تاثیر منفی زیادی گذاشته است.