چاپ اسکناسهایی با تصاویر بناهای کریمه در روسیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چاپ اسکناسهایی با تصاویر بناهای کریمه در روسیه

خبر کوتاه

بانک مرکزی روسیه اسکناسهایی با تصاویر اصلی ترین بناهای شبه جزیره کریمه را که سال گذشته به این کشور ملحق شد، چاپ کرد.

ارزش این اسکناسهای یکصد روبلی، حدود یک یورو و سی سنت است.