بازداشت یازده اسلامگرا در بوسنی

بازداشت یازده اسلامگرا در بوسنی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه یازده اسلامگرا که برخی از آنها مظنون به ارتباط با داعش هستند در سارایوو بازداشت شدند. این افراد مظنون به تامین مالی، انجام یک حمله تروریستی

خبر کوتاه

یازده اسلامگرا که برخی از آنها مظنون به ارتباط با داعش هستند در سارایوو بازداشت شدند.

این افراد مظنون به تامین مالی، انجام یک حمله تروریستی و تشویق افراد داوطلب به جهاد در خارج از بوسنی هستند.

مطالب مرتبط