پابلو ایگلسیاس، رهبر حزب پودموس اسپانیا کیست

پابلو ایگلسیاس، رهبر حزب پودموس اسپانیا کیست
نگارش از Euronews

پابلو ایگلسیاس با مبارزات انتخاباتی بزرگ شده است. پس از کاهش محبوبیت احزاب اصلی در اسپانیا، بنا بر نظرسنجی ها او از اقبال زیادی در میان مردم این کشور

پابلو ایگلسیاس با مبارزات انتخاباتی بزرگ شده است. پس از کاهش محبوبیت احزاب اصلی در اسپانیا، بنا بر نظرسنجی ها او از اقبال زیادی در میان مردم این کشور برخوردار شد. او که همواره با موی بسته و پیراهنی ارزان در مجامع عمومی ظاهر می شود، مخالفان را به دلیل وابستگی به طبقه یا گروه خاصی یا ارتباط با اربابان گذشته، به باد انتقاد می گیرد.

او تا سال ۲۰۱۴ میلادی چهره ای ناشناس محسوب می شد اما در ماه مه سال ۲۰۱۴ میلادی، حزب او ۵ کرسی در پارلمان اروپا به دست آورد و به این ترتیب این استاد ۳۷ ساله علوم سیاسی و جامعه شناسی دانشگاههای مادرید، روانه پارلمان اروپا شد.

پابلو ایگلسیاس از هر فرصتی برای تبلیغ استفاده می کند. او هنگام بازدید پادشاه اسپانیا از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، مجموعه ای از سریال تلویزیونی بازی تاج و تخت را مقابل چشم رسانه ها به فیلیپه ششم هدیه داد. پس از این کار، به تمام شبکه های تلویزیونی اسپانیا دعوت شد و به این ترتیب فرصت تبلیغ بهتر برای حزبش را به دست آورد.

او رهبر حزب پودموس است. پودموس یعنی «ما می توانیم». این حزب در تقابل با سرخوردگی های حاصل از بحران اقتصادی در اسپانیا و پیامدهای آن همچون ریاضت اقتصادی و نابرابریها بوجود آمده است.

پابلو ایگلسیاس در تبلیغات انتخاباتی اش، سال پیش رو را «سال تغییر» نامیده است؛ سالی که به گفته او با شکست سنگین محافظه کاران آغاز خواهد شد.

مطالب مرتبط