قاضی بالتیمور پرونده «فردی گری» را مختومه دانست

قاضی بالتیمور پرونده «فردی گری» را مختومه دانست
نگارش از Euronews

قاضی دادگاه بالتیمور روز چهارشنبه اعلام کرد پرونده «فردی گری»، جوان سیاه پوستی که در ماه آوریل کشته شد، را بسته است. به دنبال این خبر دهها تن در شهر

قاضی دادگاه بالتیمور روز چهارشنبه اعلام کرد پرونده «فردی گری»، جوان سیاه پوستی که در ماه آوریل کشته شد، را بسته است. به دنبال این خبر دهها تن در شهر بالتیمور دست به اعتراض زدند. در این پرونده یک افسر پلیس با نام ویلیام پورتر به همراه پنج پلیس دیگر با اتهام قتل غیر عمد و جنایت مواجه بودند.

بیلی مورفی، وکیل خانواده فردی گری می گوید: «مختومه اعلام شدن پرونده ها غیر عادی نیست. تقریبا پنج درصد پرونده های جنایی در آمریکا مختومه اعلام می شوند. برخی از این پرونده ها دوباره به جریان می افتد. و بیشتر این پرونده ها به صدور حکم می رسند. بنابراین، بسته شدن این پرونده به معنای پایان پرونده ویلیام پورتر نیست.»

پس از اعلام اتهام شش افسر پلیس در قتل فردی گری، دهها تن از اهالی بالتیمور در ماه سپتامبر دست به اعتراض زدند.

پیش تر در ماه آوریل، به دنبال مرگ این جوان سیاهپوست در حالیکه وی در بازداشت پلیس بسر می برده اعتراض های گسترده ای در بالتیمور صورت گرفته بود.

مطالب مرتبط