نمایش قسمت هفتم "جنگ ستارگان" در شهرهای مختلف اروپا

نمایش قسمت هفتم "جنگ ستارگان" در شهرهای مختلف اروپا
نگارش از Euronews

هزاران نفر از طرفداران فیلم علمی تخیلی “جنگ ستارگان“، از صبح روز چهارشنبه به سوی سینماهای کشورهای مختلف در اروپا و آمریکا شتافتند، تا شاهد اپیزود

هزاران نفر از طرفداران فیلم علمی تخیلی “جنگ ستارگان“، از صبح روز چهارشنبه به سوی سینماهای کشورهای مختلف در اروپا و آمریکا شتافتند، تا شاهد اپیزود هفتم آن باشند.

در پاریس نیز جوانان بسیاری به سوی سینما رکس این شهر رفته و از این فیلم ابراز رضایت کردند.

یکی از آنها می گوید: “فیلم عالی بود. انتظارش را نداشتم. فکر نمی کردم دیزنی چنین فیلم با شکوهی را بسازد. لذت بردم.”

دیگری هم می گوید: “دقیقا همان تریلوژی سابق بود. برای هوادارنی در سن ما یعنی سی سالگی بسیار خوب بود و از آن لذت بردیم. ما با بی صبری منتظر قسمت بعدی آن هستیم.”

اپیزود هفتم این فیلم تحت عنوان “نیرو برمی خیزد” اولین بار روز دوشنبه در لس آنجلس به نمایش درآمد.

این فیلم حماسی در ژانر اپرای فضایی است و جی.جی. آبرامز آن را کارگردانی کرده است.

مطالب مرتبط