توافق تاریخی میان دولت کلمبیا و گروه شورشی فارک

توافق تاریخی میان دولت کلمبیا و گروه شورشی فارک
نگارش از مسعود سالاری

دولت کلمبیا و گروه شورشی فارک روز سه شنبه در هاوانا، پایتخت کوبا به یک توافق تاریخی دست یافتند. موضوع توافق به دست آمده غرامت برای قربانیان جنگ داخلی

دولت کلمبیا و گروه شورشی فارک روز سه شنبه در هاوانا، پایتخت کوبا به یک توافق تاریخی دست یافتند. موضوع توافق به دست آمده غرامت برای قربانیان جنگ داخلی و محاکمه جنایتکاران در طول جنگ داخلی کلمبیاست.

ایوان مارکوئز، نماینده فارک گفت: «این نخستین توافق آشتی در کلمبیاست که تنها شامل یک عفو عمومی برای همه طرف های درگیر جنگ نیست، بلکه برگزاری دادگاه ویژه صلح را هم در بر می گیرد.»

جینت بدویا، خبرنگاری که در سال ۲۰۰۰ به دست شبه نظامیان طرفدار دولت ربوده شده و مورد تجاوز قرار گرفت، به نمایندگی از قربانیان جنگ داخلی کلمبیا گفت: «تکیه ما بر رویه آشتی به معنای آن نیست که ما از اجرای عدالت، دریافت غرامت و از همه بالاتر، از حقیقت صرف نظر می کنیم.»

خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا نیز در واکنش به این توافق تاریخی گفت: «مرز میان عدالت و آشتی چگونه تعریف می شود تا بتوان با آن به درگیری مسلحانه پایان داد؟ این همیشه پرسش پیچیده ای بوده است اما امروز توافقی در این زمینه به دست آمده و به ویژه مسئله قربانیان مورد بحث قرار گرفته است. این گام سریع و بزرگی در مسیر حذف درگیری ها خواهد بود.»

بر اساس توافق به دست آمده میان دولت و گروه مارکسیست لنینیستی فارک، یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرائمی هم چون قتل، شکنجه، آدم ربایی و تجاوز جنسی که برای چند دهه در کلمبیا سکه رایج میان گروه های متخاصم بوده، تشکیل خواهد شد.

مطالب مرتبط