بازداشت مخالفان در روز جهانی حقوق بشر در کوبا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت مخالفان در روز جهانی حقوق بشر در کوبا

خبر کوتاه

در روز جهانی حقوق بشر پلیس کوبا صد نفر از مخالفان را بازداشت کرد. دست کم شش تن از آنها در هاوانا پایتخت کوبا، در حالیکه که فریاد آزادی و زنده باد حقوق بشر سر داده بودند بازادشت شدند. مانند همیشه گروهی از هواداران دولت در تظاهرات سازماندهی شده مخالفان را به باد توهین و ناسزا گرفتند.