نیوزیلند یک گام نزدیکتر به تغییر پرچم

نیوزیلند یک گام نزدیکتر به تغییر پرچم
نگارش از Euronews

خبر کوتاه نیوزیلند یک گام دیگر به تغییر پرچم نزدیکتر شد. شهروندان نیوزیلند در نخستین همه پرسی که از چندی پیش آغاز شد و روز جمعه یازدهم دسامبر پایان

خبر کوتاه

نیوزیلند یک گام دیگر به تغییر پرچم نزدیکتر شد.

شهروندان نیوزیلند در نخستین همه پرسی که از چندی پیش آغاز شد و روز جمعه یازدهم دسامبر پایان یافت از میان چهار طرح یکی را برگزیدند.

در همه پرسی بعدی که مارس آینده برگزار می شود آنها بین طرح انتخاب شده و پرچم موجود٬ یکی را انتخاب خواهند کرد.

مطالب مرتبط