کابینه سوئیس یک وزراتخانه دیگر را به جناح راست واگذار کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کابینه سوئیس یک وزراتخانه دیگر را به جناح راست واگذار کرد

خبر کوتاه

«حزب مردم سوئیس» حزب راستگرای این کشور پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی توانست دومین پست وزرات را در کابینه از آن خود کند.

قانونگذاران سوئیس از میان سه نامزد٬ گی پارملین٬ چهره نسبتا معتدل این حزب ضد مهاجرت و مخالف اتحادیه اروپا را انتخاب و به کابینه سوئیس فرستادند.