توافق ترکیه و اتحادیه اروپا برای اعطای کمک سه میلیارد یورویی به این کشور برای مقابله با موج پناهجویان.

توافق ترکیه و اتحادیه اروپا برای اعطای کمک سه میلیارد یورویی به این کشور برای مقابله با موج پناهجویان.
نگارش از Euronews

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد

مطالب مرتبط