اعتراض هزاران کشاورز سوئیسی به تدابیر ریاضت اقتصادی دولت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض هزاران کشاورز سوئیسی به تدابیر ریاضت اقتصادی دولت

خبر کوتاه

بیش از ده هزار کشاورز سوئیسی در اعتراض به تدابیر ریاضت اقتصادی دولت این کشور در برن تظاهرات کردند.

دولت سوئیس در نظر دارد در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ ، هشتصد میلیون فرانک از بودجه کشاورزی این کشور بکاهد.