برگزاری دادگاه متهمان به افشای اطلاعات محرمانه واتیکان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برگزاری دادگاه متهمان به افشای اطلاعات محرمانه واتیکان

پنج نفر از جمله دو خبرنگار ایتالیایی روز سه شنبه به اتهام افشای اطلاعاتی درباره رسوایی مالی و فساد در دادگاه واتیکان حضور یافتند.

این افراد متهم به ربودن اسناد مربوط به مقر پاپ و نیز قضات عالی واتیکان هستند.
جیانلویجی نوتزی و امیلیانو فیتیپالدی، خبرنگاران ایتالیایی پس از انتشار کتابشان که حاوی این اسناد افشا شده بود، مورد بازجویی قرار گرفتند. این دو خبرنگار در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خود در دادگاه مطرح کردند که هیچ خطایی مرتکب نشده اند و تنها به وظیفه حرفه ای خود عمل کرده اند.

جیانلوییجی نوتزی، یکی از خبرنگاران پس از دادگاه گفت: « ما از قبل مطلع شده بودیم. در کشوری محاکمه می شویم که هیچ قانونی در زمینه آزادی مطبوعات وجود ندارد. تعدادی از وکلا این موضوع را در دادخل کشور و مجامع بین المللی در ارتباط با افزایش حقوق مطبوعات و آزادی رسانه ها که حق و وظیفه ما است، مطرح کرده اند.»

براساس قوانین سال ۲۰۱۳ درباره دادخواست های تنظیم شده از سوی پاپ هر یک از این متهمان ممکن است با حکم هشت سال زندان یا بیشتر مواجه هستند.
سه فرد دیگری که متهم به افشای این اطلاعات شده اند، یک کشیش اسپانیایی، منشی او و یک کارشناس عمومی ایتالیا در امور پاپ است.