آشوب تماشاگران در شهرآورد فوتبالی آتن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آشوب تماشاگران در شهرآورد فوتبالی آتن

شهرآورد بزرگ آتن، بین دو تیم فوتبال پاناتینایکوس و المپیاکوس پیش از آن که آغاز شود، به دلیل ناآرامیها در داخل و خارج زمین لغو شد.

در جریان این ناآرامیها که از صندلیهای تماشاگران شروع شد و به داخل زمین کشیده شد، نیروهای پلیس ضدشورش با تماشاگرانی که ناآرامی را ایجاد کرده بودند درگیر شدند.

اغلب تماشاگران درگیر با پلیس، از حامیان پاناتینایکوس بودند.