آمریکا: منطقه ای پوشیده از تارعنکبوت در ایالت "تنسی"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آمریکا: منطقه ای پوشیده از تارعنکبوت در ایالت "تنسی"

خبر کوتاه

هجوم ناگهانی عنکبوتها به منطقه ای مسکونی در ایالت تنسی آمریکا سبب شده که بخش وسیعی از خانه ها و مزارع این منطقه با تار عنکبوت پوشیده شوند.

ساکنان محلی می گویند، گسترش تارهای عنکبوت نمای شهر را همچون فیلم های ترسناک کرده و به نظر می رسد هزاران عنکبوت همزمان به این منطقه هجوم آورده باشند. ساکنان محلی همچنین نسبت به خطرناک بودن عنکبوتها ابراز نگرانی کرده و از مقام های محلی خواسته اند تا برای مقابله با گسترش آنها چاره جویی کنند.