نمایندگان مخالف دولت در پارلمان کوزوو با گاز اشک آور مانع از تصویب یک طرح شدند

نمایندگان مخالف دولت در پارلمان کوزوو با گاز اشک آور مانع از تصویب یک طرح شدند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه نمایندگان مخالف دولت کوزوو در پارلمان با استفاده از گاز اشک آور مانع از تصویب توافقی در زمینه عادی سازی روابط میان کوزوو و صربستان شدند. در

خبر کوتاه

نمایندگان مخالف دولت کوزوو در پارلمان با استفاده از گاز اشک آور مانع از تصویب توافقی در زمینه عادی سازی روابط میان کوزوو و صربستان شدند.

در پی این اقدام نمایندگان ناگزیر به ترک ساختمان پارلمان شدند.

در بیرون از پارلمان کوزوو نیز پلیس با گاز اشک آور معترضان عادی سازی روابط دو کشور را متفرق کرد.

مطالب مرتبط