بئاتا شیدلو نخست وزیر جدید لهستان معرفی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
بئاتا شیدلو نخست وزیر جدید لهستان معرفی شد

«بئاتا شیدلو» از حزب راستگرای «قانون و عدالت» روز جمعه از سوی رئیس جمهوری لهستان بعنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی شد.

معرفی خانم شیدلو برای تصدی این پست در این روز از سوی «آندژی دودا»، رئیس جمهوری و هم حزبی وی بیشتر جنبه تشریفاتی داشت، چرا که با کسب اکثر کرسی های پارلمان توسط حزب محافظه کار «قانون و عدالت» در انتخابات سه هفته پیش، چینش و آرایش کابینه دولت کم و بیش مشخص بوده است.

«بئتا شیدلو» نخست وزیر جدید لهستان در روز آغاز به کار خود گفت:«واقفم که حزب ما مسئولیتی بزرگ را بر عهده می گیرد، در عین حال عمیقا باور دارم که وزرای دولت من می دانند که که شهروندان لهستان و کشور لهستان باید در همه زمان بر همه چیز ارجحیت داشته باشند.»

با شروع به کار دولت بئاتا شیدلو در روز دوشنبه قدرت در ورشو و در صحنه سیاسی لهستان پس از هشت سال از حزب «سکوی مدنی» حامی اتحادیه اروپا به حزب «قانون و عدالت» خانم شیدلو منتقل می شود.