باخ: کمیته بین المللی المپیک به شدت با ورزشکاران دوپینگی برخورد خواهد کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
باخ: کمیته بین المللی المپیک به شدت با ورزشکاران دوپینگی برخورد خواهد کرد

کمیته بین المللی المپیک به شدت با ورزشکاران و مقامات خاطی و عوامل گسترش فرهنگ دوپینگ برخورد خواهد کرد. این اولین واکنش توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک به رسوایی فدراسیون بین المللی المپیک دوومیدانی و دوپینگی بودن ورزشکاران روس می باشد.

وی درباره لامین دیاک، رییس پیشین فدراسیون بین المللی دوومیدانی که متهم به فساد و رشوه خواری شده می گوید: “ هیچگاه تصور نمی کردم رییس یک فدراسیون بین المللی بتواند ورزشکاران را فریب دهد و این موضوع واقعا شگفت آور است. ما یک تعهد شفاف و جدی داریم، کمیته بین المللی المپیک در مقابل رسوایی دوپینگ ذره ای کوتاه نمی آید. مدالها را پس خواهیم گرفت. خواهید دید. بسیاری از سوی فدراسیون بین المللی دوومیدانی محروم خواهند َدید، خواهید دید که مقامات رسمی و ورزشکاران بسیاری محروم خواهند شد، خواهید دید که کمیته بین المللی المپیک جدای از تمامی سازمانهای ورزشی آزمایشهای دوپینگ روی ورزشکاران انجام خواهد داد.”