ادای احترام مردم هامبورگ به صدراعظم فقید آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادای احترام مردم هامبورگ به صدراعظم فقید آلمان

شامگاه سه شنبه، صدها نفر از مردم آلمان با گذاشتن گل در مقابل خانۀ هلموت اشمیت، صدر اعظم فقید آلمان به وی ادای احترام کردند. هلموت اشمیت که پنجمین صدر اعظم آلمان بود و یکی از مهمترین چهره های سیاسی دهه های اخیر اروپا به شمار می آمد.

آنگلا مرکل، صدر اعظم کنونی آلمان در رثای وی در مقابل خبرنگاران گفت: «فروتنی وی و همچنین حس مسئولیتی که داشت، همۀ ما را تحت تاثیر قرار داده بود. هلموت اشمیت یکی از پایه های سیاست آلمان بود. قضاوت ها و مشاوره های او برای من یک ارزش زیادی داشت.»

هلموت اشمیت روز گذشته در سن ۹۶ سالگی در شهر هامبورگ درگذشت. وی به مدت هشت سال در فاصلۀ سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ صدر اعظم آلمان بود. وی به عنوان سیاستمداری قاطع شناخته می شد که در مقابل خواسته های گروه چپگرای «فراکسیون ارتش سرخ» که در فاصلۀ دوران زمامداری وی دست به گروگانگیری و ترورهای متعدد زدند، به شدت مقاومت کرد.

هلموت اشمیت پس از پایان صدارت به روزنامه نگاری روی آورد و هفته نامۀ دی تسایت را تاسیس کرد.