پلیس سوئد اردوگاه مالمو را از کولی های روم خالی کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس سوئد اردوگاه مالمو را از کولی های روم خالی کرد

خبر کوتاه

پلیس سوئد نزدیک به ۱۰۰ نفر از کولی های روم اهل رومانی را از یک اردوگاه در شهر مالمو بیرون کرد. مقامات این شهر تا روز دوشنبه به این افراد فرصت داده بودند تا این اردوگاه را ترک کنند.

تعدادی از روم های ساکن در این اردوگاه پس از اخطار دادگاه این محل را در ابتدای هفتۀ جاری ترک کرده بودند.

سوئد اعلام کرده است در سال جاری پذیری ۱۹۰ هزار پناهجوی عراقی و سوری خواهد بود و گفته می شود تخلیۀ این اردوگاه از کولی های روم به منظور اسکان این پناهجویان صورت گرفته است.