رم، شهر بی شهردار

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رم، شهر بی شهردار

دولت ایتالیا فرانچسکو پائولو ترونکا، فرماندار میلان را تا برگزاری انتخابات بعدی به عنوان مسئول اداره شهر رم منصوب کرد.

پیش تر شهردار رم در پی اتهام فساد مالی از سمت خود کناره گیری کرده بود اما دو روز بعد استعفای خود را پس گرفت. با این وجود روز جمعه در پی استعفای دسته جمعی اکثریت مطلق نمایندگان شورای شهر رم وی از سمتش عزل شد.

آقای ترونکا پس از قبول مسئولیت اداره شهر رم به خبرنگاران گفت: «نمی خواهم بگویم همان مدلی را که در میلان اجرا کردم جای دیگر هم اجرا می کنم، اما ما باید با استفاده از این تجربه آن را با شرایط شهر رم تطبیق دهیم.»

از جمله اتهام های اینیاتزیو مارینو، شهردار پیشین رم پرداخت بیست هزار یورو صورت حساب شخصی در رستوران با استفاده از کارت اعتباری اداری است. وی در سال ۲۰۱۳ به عنوان شهردار انتخاب شد و قرار بود تا سال ۲۰۱۸ در این سمت باقی بماند.

انتخابات بعدی شهرداری رم تابستان سال آینده برگزار خواهد شد.