محل مراکز اسکان پناهجویان در سوئد از این پس اعلام نمی شود

محل مراکز اسکان پناهجویان در سوئد از این پس اعلام نمی شود
نگارش از مهران احمدی

در پی ۱۵ مورد آتش سوزی در مراکز اسکان پناهجویان در سوئد، اداره مهاجرت این کشور در نظر دارد از این پس از اعلام عمومی محل ساختمان هایی که برای اسکان

در پی ۱۵ مورد آتش سوزی در مراکز اسکان پناهجویان در سوئد، اداره مهاجرت این کشور در نظر دارد از این پس از اعلام عمومی محل ساختمان هایی که برای اسکان پناهجویان در نظر گرفته می شوند، خودداری کند. بسیاری از موارد حریق در مراکز اسکان پناهجویان که منجر به تخریب و یا غیر قابل استفاده شدن آنها شده عمدی بوده است.

در آخرین مورد از آتش سوزی در مراکز اسکان پناهجویان در سوئد، دو مرکز اسکان پناهجویان سه شنبه شب در داندرید در حومه استکهلم و در فارینگستوفتا در جنوب این شهر به آتش کشیده شد.

ویلیس آبرگ، مدیر عملیاتی اداره مهاجرت سوئد می گوید: «در طرح هایی که برای تخلیه ساختمانها در نظر گرفته شده تجدید نظر کردیم و با ساکنان گفتگو کردیم و در برخی موارد، اقدامات امنیتی اضافی را به اجرا گذاشتیم. عوامل زیادی باید گردهم بیاید تا بتوانیم بار دیگر احساس امنیت کنیم، امنیتی که هدف نهایی ما است.»

به گفته مقامات رسمی سوئد در مجموع حدود ۱۹۰ هزار پناهجو سال جاری وارد این کشور خواهند شد و به این ترتیب سوئد، پس از آلمان دومین کشور میزبان پناهجویان در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.

مطالب مرتبط