دولت مولداوی تنها چند ماه پس از آغاز کار، منحل شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دولت مولداوی تنها چند ماه پس از آغاز کار، منحل شد

خبر کوتاه

پس از رای عدم اعتماد پارلمان مولداوی، دولت این کشور منحل شد.

به دنبال چندین ماه اعتراض به فساد مالی در این کشور و ناپدید شدن نزدیک به یک میلیارد یورو در سیستم بانکی، نمایندگان روز پنجشنبه با رای عدم اعتماد خود خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شدند.

بیشترین نمایندگان معترض به دولت، نمایندگان سوسیالیت و کمونیست حاضر در پارلمان بودند.