یوفا از نامزدی جیانی اینفانتینو برای ریاست فیفا حمایت می کند

یوفا از نامزدی جیانی اینفانتینو برای ریاست فیفا حمایت می کند
نگارش از Euronews

اتحادیه فوتبال اروپا دومین گزینه خود را برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال وارد کارزار کرد. کمیته اجرایی یوفا در حالی از نامزدی

اتحادیه فوتبال اروپا دومین گزینه خود را برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال وارد کارزار کرد. کمیته اجرایی یوفا در حالی از نامزدی جیانی اینفانتینو، دبیر کل کنونی این نهاد حمایت می کند که همزمان میشل پلاتینی، رئیس یوفا همچنان مصمم به شرکت در انتخابات است.

برخی از کارشناسان این تصمیم یوفا را به معنی خالی کردن پشت پلاتینی می دانند. کمیته اخلاق فیفا اسطوره فوتبال فرانسه را به مدت ۹۰ روز از هر گونه فعالیت های ورزشی محروم کرده است، محرومیتی که می تواند رؤیای آقای پلاتینی را برای نشستن بر صندلی ریاست فیفا نقش بر آب کند.

مطالب مرتبط