اعتراض نمایندگان پارلمان کوزوو به عادی سازی روابط با صربستان با گاز اشک آور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض نمایندگان پارلمان کوزوو به عادی سازی روابط با صربستان با گاز اشک آور

نمایندگان مخالف دولت در پارلمان کوزوو در اعتراض به تلاش دولت این کشور برای عادی سازی روابط با صربستان، دو بار با گاز اشک آور، جلسه پارلمان را مختل کردند.

با انتشار گاز اشک آور در پارلمان و سپس زد و خورد میان نمایندگان، رییس پارلمان مجبور به تعلیق جلسه شد.

نمایندگان اپوزیسیون کوزوو پیشتر نیز با گاز اشک آور اقدام به بر هم زدن جلسه پارلمان این کشور کرده بودند.

همزمان، حدود دویست تن از طرفداران مهمترین حزب مخالف دولت کوزوو در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند اما پلیس ضد شورش آنها را متفرق کرد.