تظاهرات علیه حذف یکهزار شغل در شرکت هواپیمایی «ایر فرانس»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات علیه حذف یکهزار شغل در شرکت هواپیمایی «ایر فرانس»

هزاران نفر علیه حذف یک هزار شغل در شرکت هواپیمایی فرانسه ایر فرانس در پاریس تظاهرات کرده و از افرادی که اخیرا متهم به اعمال خشونت در این زمینه شده اند نیز حمایت کردند.

فردریک گژه، مدیر عامل ایر فرانس، ضمن تایید این خبر ، گفت: “اگر مذاکرات ما خوب پیش برود تمام یکهزار شغلی که قرار است تا سال ۲۰۱۶ حذف شوند به افرادی مربوط می شود که با رضایت خودشان استعفا خواهند کرد. در این مورد با سندیکاها مذاکره شده و این رقم تایید شده است.”

مدیریت ایر فرانس اعلام نکرده که مشاغلی که قرار است حذف شوند به چه بخشهایی از این شرکت مربوط می شود.

یکی از معترضان می گوید: “اگر شما در زندگی هیچ کاری نکنید. اگر هشدار ندهید. اگر مسئولیتی را که بر عهده دارید انجام ندهید، قطعا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. دولت باید تدابیری اتخاذ کند و ببیند که چه تصمیمی می خواهد بگیرد. آنها باید ببینند که آیا خواهان شرکتی هستند که دارای وزنه و جایگاهی در جهان باشد یا نه.”

برگزار کنندگان این تظاهرات، تعداد معترضان را در پاریس هفت هزار نفر اعلام کرده اند در حالی که پلیس تعداد آنها را حدود دو هزار نفر اعلام کرده است.