خانواده پناهجوی سوری پس از دو سال در یونان به هم رسیدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خانواده پناهجوی سوری پس از دو سال در یونان به هم رسیدند

یک پناهجوی سوری که اعضای خانواده اش نتوانسته بودند پناهندگی دریافت کنند، توانست بعد از ماهها همسر و فرزندانش را در جزیره پیرائوس یونان ملاقات کند. او خوشحال است که می تواند فرزند چهارمش را که یک ماه پیش به دنیا آمده در آغوش بگیرد. زکی اسماعیل خلیل می گوید:

«این دو سال برای من و فرزندانم خیلی سخت بود. من هر کاری برای آنها کردم. تمام دو سال گذشته را منتظر این لحظه بودم تا ببینم آنها به اینجا می رسند، و اینکه با هم به سوئد می رویم و ساکن آنجا می شویم.»

خلیل که جواب رد مقامات سوئد به تقاضای پناهندگی اش را نپذیرفته، خانواده اش را به وسیله قاچاقچیان به شکل غیرقانونی وارد اروپا کرده است و حالا آماده می شود تا آنها را برای رسیدن به شمال اروپا همراهی کند.