گشایش تحقیقات درباره سوئ استفاده مالی رییس پیشین صندوق بین المللی پول در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گشایش تحقیقات درباره سوئ استفاده مالی رییس پیشین صندوق بین المللی پول در فرانسه

خبر کوتاه
دادگاهی در پاریس تحقیقات اولیه درباره سوئ استفاده از منابع دولتی، فساد مالی و رشوه خواری یکی از شرکت های سرمایه گذاری متعلق به دومینیک استروس کان را آغاز کرد.

دومینیک استروس کان، رئیس پیشین صندوق بین المللی پول و یکی از مهمترین اعضای حزب سوسیالیست فرانسه در حالی که مهمترین نامزد این حزب در سال ۲۰۱۲ برای پست ریاست جمهوری بود بدلیل تجاوز جنسی در نیویورک بازداشت شد.