پرتغال؛ تشکیل کابینه جدید دولت دستخوش تنشهای حزبی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پرتغال؛ تشکیل کابینه جدید دولت دستخوش تنشهای حزبی

تنشهای سیاسی پس از انتخابات پرتغال همچنان پابرجاست. هیچ توافقی بین پدرو پاسوش، نخست وزیر پیشین و مخالفان وی از حزب سوسیالیست بدست نیامده است.

آخرین نتایج رای گیری نشان می دهد که ائتلاف راست میانه ۳۶.۸ درصد آرا را از آن خود کرده است. با این حال بدلیل عدم کسب اکثریت لازم آنها نمی توانند دولتی مستقل تشکیل دهند و نیازمند حمایت حزب سوسیالیست برهبری آنتونیو کوشتا هستند. سوسیالیستها ۳۲درصد آرا را از آن خود کرده اند.

به همین دلیل نخست وزیر پیشین، پدرو پاسوش سویالیستها را متهم می کند که پیروزی راستهای میانه را به بازی گرفته اند و قصد شانتاژ دارند. همزمان سویالیستها گفتگوهای مقدماتی با چپ رادیکال را پی گرفته اند وباید دید آیا درگیریها اجازه تشکیل چه نوع دولت ائتلافی در این کشور خواهند داد.