کتاب جدید «آستریکس» با جولیان آسانژ به بازار می آید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کتاب جدید «آستریکس» با جولیان آسانژ به بازار می آید

نویسندگان داستان مصور «آستریکس» جلد جدیدی از این مجموعه داستان را به بازار عرضه می کنند. در این داستان جدید که با نام «روزنامۀ سزار» منتشر می شود، یک شخصیت روزنامه نگار نیز به دیگر شخصیت ها اضافه شده است. این چهرۀ جدید با الهام از جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت ویکی لیکس خلق شده است.

ژان ایو فری، یکی از تصویرگران این کتاب می گوید: «این شخصیت یک روزنامه نگار گولوآست (فرانسوی) اما دیدیه [دیدیه کنراد، تصویرگر دیگر این کتاب] دلش می خواست که از نظر ظاهری به جولیان آسانژ شبیه باشد. حتی اگر دقیقا نتوانیم بگوییم که خود اوست اما شخصیت روزنامه نگار داستان همین ویژگی ها را دارد.»

روزنامه نگار جلد جدید داستان های آستریکس تلاش می کند با پروپاگاندای سزار بجنگد. جلد جدید آستریکس به فاصلۀ دو سال از شمارۀ قبلی این سری داستان های مصور به بازار عرضه می شود. این کتاب که با عنوان اصلی «پاپیروس سزار» منتشر می شود، سی و عنوان از مجموعه داستان های آستریکس است و در وهلۀ اول به زبان فرانسه به خوانندگان عرضه می شود.

جولیان آسانژ به خاطر افشای اسناد محرمانۀ سرویس های جاسوسی آمریکا از چهارسال پیش به اینسو به سفارت اکوآدور در لندن پناهنده شده است.