گفتگوی تلویزیون سوئد با یک تراجنسی در ایران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گفتگوی تلویزیون سوئد با یک تراجنسی در ایران

عمل تغییر جنسیت در ایران آزاد است و آمار آن نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان بالاتر است. گفته می شود پس از تایلند، بیشترین عملهای تغییر جنسیت در ایران انجام می گیرد.

تراجنسی ها یا همان ترنس ها اگر مایل باشند، مطابق قانون حق دارند که خواستار تغییر جنسیت شوند و عمل جراحی انجام دهند.

خبرنگار تلویزیون سوئد در تهران با فردی گفتگو کرده است که در ایران تحت جراحی موفقیت آمیز عمل تغییر جنسی قرار گرفته است.

ترانه آرام: “من دیگر امیر نبودم، در رویاها و ابرها سیر می کردم و کاملا فهمیده بودم داستان چه است.”

خبرنگار تلویزیون سوئد در اینباره با آیت الله یوسف صانعی نیز گفتگو کرد. وی در اینباره گفت: “یک اصلی ما در اسلام داریم که همه چیز حلال است و آزاد مگر یک دلیل محکمی بیاید و یا یک قانون روشنی بیاید جلوی آنرا بگیرد.”

برخی تحقیقات نشان می دهند که به دلیل جرم بودن همجنسگرایی در ایران برخی از همجنسگرایان مجبور به عمل تغییر جنسیت می شوند.