نخستین هواپیماهای خصوصی آمریکایی در کوبا بر زمین نشستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخستین هواپیماهای خصوصی آمریکایی در کوبا بر زمین نشستند

خبر کوتاه

چهارده هواپیمای خصوصی از ایالات متحده آمریکا حامل چندین توریست روز شنبه برای نخستین بار در چند دهه گذشته در کوبا بر زمین نشستند. نشانه دیگری از عادی سازی روابط بین ایالات متحده آمریکا و کوبا، دشمنان قدیمی دوران جنگ سرد.

در ماه اوت گذشته کوبا و آمریکا پس از ۵۴ سال قطع روابط، سفارت هایشان را در واشنگتن وهاوانا بازگشایی کردند.