دستگیری ۸۹ نفر به اتهام قاچاق انسان در اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری ۸۹ نفر به اتهام قاچاق انسان در اسپانیا

خبر کوتاه

پلیس اسپانیا از دستگیری ۸۹ نفر به اتهام همکاری با گروه های قاچاق انسان خبر داد. این افراد متهم هستند که با گروه هایی که توسط افرادی با ملیت چینی و پاکستانی هدایت می شوند، همکاری دارند و پناهجویان را به صورت غیرقانونی به کشورهای دیگر می رسانند.
قاچاقچیان برای هر نفر ۲۰ هزار یورو دریافت می کنند که نیمی از آن در زمان خروج از کشور مبداء و بخشی دیگر در کشور مقصد باید پرداخت شود.