اسپانیا؛ توقف حرکت قطارها در کاتالونیا در اثر خرابکاری

اسپانیا؛ توقف حرکت قطارها در کاتالونیا در اثر خرابکاری
نگارش از Euronews

خبر کوتاه حرکت قطارهای سریع السیر در کاتالونیا اسپانیا روز پنج شنبه برای چهار ساعت متوقف شد. گفته می شود خرابکاری در اثر برش کابل فیبر نوری باعث این

خبر کوتاه

حرکت قطارهای سریع السیر در کاتالونیا اسپانیا روز پنج شنبه برای چهار ساعت متوقف شد. گفته می شود خرابکاری در اثر برش کابل فیبر نوری باعث این رخداد شده است.

در اثر متوقف شده حرکت قطارهای سریع السیر در مجموع ۳۰ قطار متوقف و بیش از ۹۵۰۰ مسافر دچار تاخیر شدند.

مطالب مرتبط