یک سوم جوانان سیگاری چینی دچار مرگ زود هنگام خواهند شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یک سوم جوانان سیگاری چینی دچار مرگ زود هنگام خواهند شد

خبر کوتاه

نتیجه یک تحقیق پزشکی در چین نشان می دهد که یک سوم جوانان زیر بیست سال سیگاری در آینده دچار مرگ زودرس خواهند شد.

بر اساس این تحقیق دو سوم مردان چینی استعمال دخانیات را پیش از بیست سالگی آغاز می کنند.

تنها در سال ۲۰۱۰، یک میلیون چینی به دلیل استعمال دخانیات جان خود را از دست دادند. بررسی های پزشکی نشان می دهد که این رقم در سال ۲۰۳۰ به دو میلیون نفر در سال خواهد رسید.