نوبل شیمی برای دانشمندانی از آمریکا، سوئد و ترکیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نوبل شیمی برای دانشمندانی از آمریکا، سوئد و ترکیه

جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۱۵ به طور مشترک به سه دانشمند سوئدی، آمریکایی و ترک تعلق گرفت.

این جایزه از سوی هیئت ژوری آکادمی علوم سلطنتی سوئد به پاس تحقیق بر روی دانش سلول های بنیادین و چگونگی ترمیم دی ان ای با هدف دستیابی به راه حل های جدید برای درمان سرطان به توماس لینداهل سوئدی، پل مودریچ آمریکایی و عزیز سانچار ترک اعطا شده است.

دی ان ای معمولا توسط عوامل مختلفی نظیر پرتو فرابنفش و یا مواد خورنده تخریب می شود. برندگان جایزه نوبل شیمی از چگونگی ترمیم دی ان ای آسیب دیده در سطح سلولها و مکانیزم ثبت و حفاظت از داده های ژنتیکی نقشه برداری کرده بودند. تحقیقات آنها به ارائه دانشی بنیادین در باره چگونگی عملکرد یک سلول زنده منجر شد که می تواند درتوسعه درمان های جدید بیماری سرطان مورد بهره برداری قرارگیرد.