اعتراض شهروندان بلژیک به سیاستهای ریاضت اقتصادی به خشونت گرایید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض شهروندان بلژیک به سیاستهای ریاضت اقتصادی به خشونت گرایید

در حاشیه برگزاری تجمع هشتاد هزار نفری روز چهارشنبه در بروکسل در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، میان گروهی از معترضان و پلیس درگیری روی داد. پرتاب سنگ توسط برخی از معترضان منجر به مجروح شدن یکی از ماموران پلیس شد.

تظاهرکنندگان به سیاستهایی همچون افزایش مالیاتها و افزایش سن بازنشستگی اعتراض داشتند.

یکی از شرکت کنندگان می گوید: «یک سال از عمر دولت کنونی می گذرد و ما می خواهیم این موضوع را به آنها یادآوری کنیم که همه اقداماتی که علیه کارگران و مستمری بگیران و برای حفظ سرمایه ها انجام می شود، کاملا ناعادلانه است.»

معترض دیگری می گوید: «کار من مشاوره دادن به افراد بیکار است. هر روز می بینم آنها چه مشکلات و هزینه هایی دارند و هر روز زنده ماندن چقدر سخت و سخت تر می شود.»

اجرای سیاستهایی همچون افزایش مالیات بر سیگار و مشروبات الکلی نیز خشم یک ششم جمعیت این کشور را برانگیخته است.

معترضان همچنین برنامه هایی نمایشی را به اجرا گذاشتند. در یکی از این برنامه ها، آنها در لباس ثروتمندان ظاهر شدند که می گفتند: بحران، کدام بحران؟ من بحرانی نمی بینم.