غرق شدن یک کشتی باربری هلندی در سواحل بلژیک

غرق شدن یک کشتی باربری هلندی در سواحل بلژیک
نگارش از Euronews

خبر کوتاه گارد ساحلی هلند از غرق شدن یک کشتی باربری این کشور پس از برخورد با نفتکشی در سواحل بلژیک خبر داد. این کشتی باری کوچک هلند که راهیِ دریای

خبر کوتاه

گارد ساحلی هلند از غرق شدن یک کشتی باربری این کشور پس از برخورد با نفتکشی در سواحل بلژیک خبر داد.

این کشتی باری کوچک هلند که راهیِ دریای شمال در بلژیک شده بود، پس از برخورد با یک نفتکش غرق شد اما تمامی خدمه کشتی نجات یافتند.

مطالب مرتبط